Advantage America EB5

Advantage America EB5 2018-02-22T00:37:03+00:00

Mô tả dự án

Dự án: 30 Morningside Drive
Vốn huy động: 49.500.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim

Để biết thông tin nhà đầu tư, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát hành: http://www.aaeb5.com/