Mô tả dự án

Dự án: RCA Lighthouse

Vốn huy động: 142.000.000 USD

Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim

Để biết thông tin nhà đầu tư, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát hành: www.americanowusa.com