Mô tả dự án

Dự án: Staybridge Suites

Vốn huy động: 8.500.000 USD

Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim

Để biết thông tin về nhà đầu tư, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát hành: https://www.eb5floridahotels.com/