Mô tả dự án

Dự án: Metropica Giai đoạn 1
Vốn huy động: 70.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim

Để biết thông tin nhà đầu tư, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát hành: http://www.livemetropica.com/eb5/