Mô tả dự án


Dự án: Fraser Centre
Vốn huy động: 15.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim

Dự án: Sycamore tại Tyvola
Vốn huy động: 10.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim

Để biết thông tin nhà đầu tư, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát hành: http://www.njeb5.com/