Mô tả dự án

Dự án: Trevive West 108
Vốn huy động: 5.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim

Để biết thông tin nhà đầu tư, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát hành: http://www.nyeb5fund.com/