Mô tả dự án

       

Dự án: 25 Park Row
Vốn huy động: 49.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim

Để biết thông tin nhà đầu tư, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát hành: http://lmdevpartners.com/