Mô tả dự án

Dự án: Big River Steel

Vốn huy động: 200.000.000 USD

Cấp huy hiệu rồng: Bạch kim

Để biết thông tin nhà đầu tư, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát hành: http://pinestateregionalcenter.com/