Mô tả dự án

 

Dự án: Market Street Viera
Vốn huy động: 7.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạc


Dự án: Market Street East Lake
Vốn huy động: 7.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạc


Dự án: Pelican Landing Watercrest
Vốn huy động: 7.000.000 USD
Cấp huy hiệu rồng: Bạc

Để biết thông tin nhà đầu tư, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát hành: http://watercrestslg.com/