Bạn đang tìm kiếm cơ hội nhập cư thành công?

Hãy tìm kiếm Huy hiệu bạch kim.

Từ việc xử lý an toàn nguồn quỹ của nhà đầu tư đến việc tạo ra các tài liệu tuân thủ kiểm toán, quy trình EB-5 khá phức tạp - và khó khăn cho cả những nhà phát hành có năng lực nhất để xử lý độc lập.

NES Financial là nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp quản lý của bên thứ ba cho ngành EB-5. 3 gói giải pháp của chúng tôi (Vốn, Quy trình và Kế toán) đảm bảo rằng các dự án triển khai những thực tiễn tốt nhất được công nhận trong mỗi lĩnh vực quan trọng của chu trình EB-5. Các dự án sử dụng cả 3 gói giải pháp sẽ được cấp Huy hiệu bạch kim.

Dưới đây là lý do hợp lý khác để đầu tư vào dự án Huy hiệu bạch kim:
Cổng thông tin nhà đầu tư của NES Financial cho phép bạn theo dõi nguồn quỹ và tình trạng xử lý nhập cư của mình trong thời gian thực, 24/7.

Khái quát về Gói giải pháp EB-5 của chúng tôi

Gói quản lý vốn

Đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và nhà phát hành

Phương pháp quản lý EB-5 tốt nhất này giúp giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư và cung cấp hoạt động giám sát bên thứ ba có thể xác minh cho các nhà quản lý.

Gói quản lý quy trình

Theo dõi dòng tiền và giấy tờ

Một nền tảng để đảm bảo sự thành công của dự án EB-5, gói giải pháp toàn diện này theo dõi, lưu trữ và báo cáo thông tin theo yêu cầu của USCIS và SEC về việc tuân thủ và phát hành thẻ xanh một cách hiệu quả.

Gói quản lý kế toán

Cung cấp chức năng quản lý kế toán chủ chốt

Gói giải pháp có chất lượng thể chế này giúp tối đa hóa hiệu quả, tính chính xác và sự tuân thủ của nghiệp vụ cho vay và quỹ EB-5 - đảm bảo theo dõi và báo cáo chi tiết trong thời gian thực về tình trạng quỹ của nhà đầu tư.

Công nghệ chuyên dụng cho Quản lý tài chính EB-5

NES Financial đã phát triển công nghệ eSTAC® từ đầu để đáp ứng nhu cầu quản lý tài chính phức tạp và có quy mô lớn của các dự án EB-5, đồng thời đảm bảo dữ liệu cá nhân và quỹ của nhà đầu tư được an toàn và bảo mật. Các ứng dụng quản lý kế toán, quy trình và tài liệu tự động mang lại sức mạnh cho Gói giải pháp EB-5 toàn diện của chúng tôi.

Lắng nghe những gì Timothy Shih và Andy Peng nói về Giải pháp của chúng tôi

Timothy Shih

Andy Peng

Giải pháp quản lý EB-5
dành cho nhà đầu tư

Tải xuống bản PDF

Câu hỏi thường gặp về
chương trình EB-5

Tải xuống bản PDF

Thực tiễn tốt nhất
dành cho nhà đầu tư EB-5

Tải xuống bản PDF

Thực tiễn tốt nhất về triển khai an toàn

NES Financial hoàn thành kiểm tra SSAE 16 SOC 1 Loại II hàng năm

Kế hoạch kinh doanh liên tục toàn diện và được kiểm tra hàng năm

Tất cả dữ liệu khách hàng đã lưu trữ đều được mã hóa

Thử nghiệm xâm nhập và lỗ hỏng mạng được thực hiện hàng năm